Hele veien fra planlegging til ferdigstillelse

Planfasen

Med stort engasjement for nærmiljøet og lokalsamfunnet ønsker vi å bidra til fremtidsrettet byutvikling med fokus på gode boforhold. Det er her vi starter vår prosess, uansett om prosjektet er lite eller stort. I denne fasen forenes skapertrang med erfaring og innsikt, og utgjør grunnstammen i en prosjektidè.

Første spadetak

På byggeplassen setter vi visjonene ut i livet og i denne utførende fasen har våre prosjektledere full oversikt. De har solid faglig kompetanse og kvalitetssikrer byggeprosessen hele veien.

Fra bygg til hjem

Salgsteamet har lang erfaring med salg og utleie av boliger, og hjelper deg med å realisere din boligdrøm. Vi har også en egen avdeling som står for drift og forvaltning av våre større eiendommer.