Haakon Tronrud startet sin håndverksbedrift i 1976. Denne fikk navnet Tronrud Bygg og sine første ansatte tidlig på 80-tallet. I 1987 etablerte han dagens Tronrud Eiendom. I Tronrud har vi jobbet med utvikling og forvaltning av eiendom i over 40 år. Gjennom disse årene har vi hatt regien for oppføringen av flere hundre boenheter, næringsareal og parkeringshus.

Har du lyst til å vite mer om historien bak Tronrud og Øya-området? Kom gjerne innom kontoret og få den illustrerte Øya-boken.

Vi selger i hovedsak leiligheter i egenbygde, nye boligkomplekser, men har også tomter for salg. I tillegg leier vi ut parkeringsplasser, leiligheter og næringslokaler. Ta en titt på våre salgsobjekter for å se hva som er ledig på nåværende tidspunkt.

Tronrud Eiendom er også en aktør innen Offentlig Privat Samarbeid (OPS), og vi har i dag et leieforhold med stat og kommune for Nødetatsbygget på Gran i Oppland fylke. Med en slik solid portefølje av utviklingsprosjekter, i en region med stort potensiale, gleder vi oss til videre vekst og utvikling.

Vårt markedsområde er Indre Østland med Ringeriksregionen, Lillehammer og Nittedal i front. Til daglig finner du oss på hovedkontoret i Hønefoss. Ta gjerne kontakt så hjelper vi deg med din boligdrøm.

Planfasen

Med stort engasjement for nærmiljøet og lokalsamfunnet ønsker vi å bidra til fremtidsrettet byutvikling med fokus på gode boforhold. Det er her vi starter vår prosess, uansett om prosjektet er lite eller stort. I denne fasen forenes skapertrang med erfaring og innsikt, og utgjør grunnstammen i en prosjektidè.

Første spadetak

På byggeplassen setter vi visjonene ut i livet og i denne utførende fasen har våre prosjektledere full oversikt. De har solid faglig kompetanse og kvalitetssikrer byggeprosessen hele veien.

Fra bygg til hjem

Salgsteamet har lang erfaring med salg og utleie av boliger, og hjelper deg med å realisere din boligdrøm. Vi har også en egen avdeling som står for drift og forvaltning av våre større eiendommer.