5 tomter kommer for salg

Boligområdet rommer fem tomter for frittliggende småhusbebyggelse hvor det kan etableres enebolig eller enebolig med sekundærleilighet på 65m2. Tre av tomtene kan eventuelt bebygges med tomannsbolig. Tomtene ligger i en solfylt skråning vendt mot sør.

Det er kort avstand til idrettsanlegg, Veien barnehage (ca. 750 m), Veien barneskole (ca. 300 m) og Veienmarka ungdomsskole (ca. 950 m).

Til og fra Veienkollen er det gode veiforbindelser, godt med gang- og sykkelveier, og busstopp rett ved.

Hønefoss togstasjon ligger ca. 1,5 km fra Veienkollen.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å melde interesse.

Veien barneskole ligger rett i nærheten.
Veien barneskole ligger rett i nærheten.

Ca. 2 km vest for Hønefoss sentrum, rett ved Veien skole, ligger Veienkollen boligområde omkranset av eneboligbebyggelse og landbruksområder. 

Last ned teaser her.

Adresse

Veienkollen

Størrelse

Fra 713 m2 til 1.101 m2