Endelig vedtak!

Statsforvalteren har stadfestet kommunens vedtak om reguleringsplan for Lloyds Marked, og reguleringsplanen er nå endelig vedtatt. Vi er glade for at reguleringsplanen nå legger til rette for en revitalisering av området med ny moderne, bærekraftig bebyggelse. Åtte år etter at vi begynte prosessen gleder vi oss nå til å gyve løs på oppgaven med realisering av prosjektet.
25. mai 2023.

I samarbeid med Snøhetta har vi utviklet Lloyds Marked, et moderne byutviklingsprosjekt som rommer næringsarealer og kontorer rett ved fossen, midt i hjertet av Hønefoss. Historisk representerer området starten for utviklingen av Hønefoss som industriby med treforedlingsfabrikkene ved fossen. Lloyd Marked tar vare på historien, men tilfører samtidig ny, spennende arkitektur med fokus på et godt bymiljø av høy kvalitet.

 

Webinar

Tirsdag 1. juni 2021 arrangerte vi, i samarbeid med Ringerike Næringsforening, digitalt folkemøte der vi presenterte planforslaget til Lloyds Marked. Tilstede var representanter fra Tronrud Eiendom, Ringerike kommune og Snøhetta. Dette var det første av to webinar.

Her kan du se opptaket:

WEBINAR DEL 1

Tirsdag 8. juni ble del to arrangert – her ble det svart ut spørsmål. Tilstede for å svare var Ringerike kommune, Snøhetta og Tronrud Eiendom.

WEBINAR DEL 2

 

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Her kan du høre vårt innlegg til Formannskapet Ringerike kommune 17.03.2021, rett etter oppropet. LINK

Kontakt

Lloyds Marked

Meld din interesse