I samarbeid med Snøhetta har vi utviklet Lloyds Marked, et moderne byutviklingsprosjekt som rommer næringsarealer og kontorer rett ved fossen, midt i hjertet av Hønefoss. Historisk representerer området starten for utviklingen av Hønefoss som industriby med treforedlingsfabrikkene ved fossen. Lloyd Marked tar vare på historien, men tilfører samtidig ny, spennende arkitektur med fokus på et godt bymiljø av høy kvalitet. Nå er planene sendt til politisk behandling – vi gleder oss!

Ønsker du mer informasjon om prosjektet? Her kan du høre vårt innlegg til Formannskapet Ringerike kommune 17.03.2021, rett etter oppropet. LINK

Kontakt

Lloyds Marked

Meld din interesse