I samarbeid med Snøhetta har vi utviklet Lloyds Marked, et moderne byutviklingsprosjekt som rommer næringsarealer og kontorer rett ved fossen, midt i hjertet av Hønefoss. Historisk representerer området starten for utviklingen av Hønefoss som industriby med treforedlingsfabrikkene ved fossen. Lloyd Marked tar vare på historien, men tilfører samtidig ny, spennende arkitektur med fokus på et godt bymiljø av høy kvalitet. Nå er planene sendt til politisk behandling – vi gleder oss!

Kontakt

Lloyds Marked

Meld din interesse