Stabellsgate 4

Moderne leiligheter i historisk bygg

Stabellsgate 4 består av to bygninger, det ene et funksjonalistisk murbygg fra 1930-tallet, og det andre et av Hønefoss eldste trehus med røtter tilbake til 1700-tallet. Nå settes byggene i stand og skal snart huse 14 moderne utleieleiligheter og fem næringslokaler midt i smørøyet, rett ved Søndre Torg.

Et av Hønefoss eldste bygg

Hygengården ble i utgangspunktet oppført omkring 1770 som et laftet midtgangshus, og regnes som et av byens eldste hus. I forbindelse med at murbygget skulle oppføres i 1931, ble hele Hygengården flyttet oppover Stabellsgate, helt til hjørnet ved Flattumsgate.
Gamle bilder av trebygget i Stabellsgate 4 viser at det har spor fra ulike epoker og er bygget om mange ganger. Sammen med arkitekt Erik Karlsen og vernemyndighetene har vi valgt å sette bygget tilbake slik det fremstod rundt 1900.

Murbygget, som nå er en del av Stabellsgate 4, ble oppført i ca 1930 i funksjonalistisk stil. Over næringslokalene ble det bygget leiligheter.

Prosessen videre

I tett dialog med vernemyndighetene, arkitekter og bygningsetat jobber vi nå med å ta vare på de historiske fasadene og historiske elementer, samtidig som bygget skal settes i stand for moderne bruk. En spennende og utfordrende prosess som nærmer seg de siste fasene!

Kontakt