Kongehaugen

Kongehaugen Jevnaker

I barnevennlig og naturnært område på Jevnaker kommer prosjektet Kongehaugen. Nydelig utsikt, nærhet til skog og mark, og med gangavstand til skole og barnehage blir dette et prosjekt for de fleste.

Prosjektet er fremdeles under planlegging og tidspunkt for byggestart er foreløpig ikke avklart. Det er foretatt hugst i området og veier og annen infrastruktur er ferdig. Reguleringsplanen for Kongehaugen som ble vedtatt sommeren 2019 åpner for eneboliger og småhusbebyggelse, før igangsettelse av byggearbeider vil tilgrensende naboer motta nabovarsel.

Ønsker du å få fortløpende informasjon om prosjektet? Send inn skjema under.

Kontakt

Kongehaugen Jevnaker

Meld din interesse