Brutorget består av to bygg med selveierleiligheter midt i hjertet av Hønefoss. Brutorget 4 ligger langs Fossveien og består av 26 leiligheter. Brutorget 8 og 10 som ligger langs Arnemannsveien består av 28 leiligheter.

Fra balkongen kan du nyte utsikten til det opparbeidede fellesarealet mellom byggene. Her blir det urban hageidyll med benker og beplantning. På dager hvor det blåser litt kan du sitte i le på din egen innglassede balkong.

Mellom Brutorget og Sentrumskvartalet vil det etableres en forlengelse av gågaten som kommer fra Søndre Torv. Det blir nesten bilfritt på Sentrumstorget, det blir kun adkomst til eiendommene og varetransport. I første etasje er det planlagt serveringssted/restaurant og et hyggelig uteområde med beplantning og brostein. Det vil også etableres 2000 kvm attraktive handelsarealer i samme etasje.

Arnemannsveien vil fortsatt være trafikkert, og derfor er det etablert brede fortau til inngangen for Brutorget 8 og 10 som sikrer gående og syklende.

Ta kontakt for å høre hvilke som er ledige.

Kontakt