NAV Ringerike - flaggskipet på Hønefoss

I nært samarbeid med NAV har vi utviklet og bygget deres splitter nye kontorlokaler i Hønefoss sentrum.

Med utgangspunkt i NAVs egen funksjonsbeskrivelse, fikk vi stor handlefrihet i forslag til løsninger. Arkitekt Jeppe Styrmoe og interiørarkitekt Margarita Kolesnikova i Planforum Arkitekter har sammen med oss og oppdragsgiver utformet lokalene og fargekonseptet, mens Tronrud Eiendom har prosjektert og bygget lokalene.

Det har vært et tett og godt samarbeid i hele prosessen, og resultatet har blitt fantastisk spennende lokaler som brukes som eksempelkontor for NAV i andre regioner.

De nye lokalene er betydelig mindre i areal enn tidligere, med hensiktsmessig inndeling i soner tilpasset forskjellig arbeidsform og støttefunksjoner sentralt plassert.

Det er lagt stor vekt på gode energiløsninger. Lokalene har oppvarming og kjøling fra byggets eget jordvarmeanlegg, og stor grad av automasjon optimaliserer energiforbruk til ventilasjon og lys.

Konseptet forteller hvordan vi tenker sammen med oppdragsgiver: kreativt, praktisk, energieffektivt, spenstig og lekent.

Vi skaper lokaler med godt fysisk arbeidsmiljø og som stimulerer til effektivitet, kreativitet og nytenkning.

Takk til NAV for utmerket samarbeid, kreativ problemløsning, god fremdrift og ikke minst modige og spreke farge- og interiørvalg

Lekne interiørelementer gjør dette til et unikt kontorlokale, både for brukere og ansatte
Lekne interiørelementer gjør dette til et unikt kontorlokale, både for brukere og ansatte

Kontakt