I dette bygget er hele 1.etasje avsatt til næringslokaler – her er det masse muligheter! Flotte, store utstillingsvinduer og stor uteservering i front. Lokalene er rålokaler pr idag og derfor klare for leietakertilpasninger.

Sentrumstorget binder Brutorget og Sentrumskvartalet sammen på en meget hyggelig måte. Sentrumstorget har tilsammen 6000 kvm konsentrert handelsflate, intime byrom og møteplasser. Det er 160 leiligheter i tilknytning til Sentrumstorget, og her finner du Wi-fi park, sykkelparkering og parkområder.
Sentrumstorget er en av av byens mest trafikkerte gang og sykkelpassasjer, her får du stor eksponering mot myke trafikanter samtidig som parkering er lett tilgjengelig.

Adresse

Hønefoss Bru

Pris

Ta kontakt