Tomter i Bergermarka, Jevnaker

Tomtene ligger rett ovenfor Jevnaker sentrum med utsikt mot deler av Randsfjorden, Nordmarka og Tyrifjorden.
Tomtene er byggeklare og opparbeidet med vann, avløp og strøm.
Utsiktsbilde